จำหน่ายปุ๋ยจากไส้เดือน

- มูลไส้เดือน แท้ 100% ไม่มีปลอมปนอินทรีย์วัตถุใด ๆ รับประกันคุณภาพทุกกระสอบ
- ฉี่ไส้เดือน ขนาดถัง 30 ลิตร 50 ลิตร 100 ลิตร 150 ลิตร และ 200 ลิตร