จำหน่ายมูลค้างคาวแท้ 100% รับประกันด้วยคุณภาพสินค้านำเข้าถูกต้องจากประเทศสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว จำหน่ายทั้งแบบจำนวนมาก ครั้งละ 15 ตัน ( 1 คันรถ 10 ล้อ ) หรือมากกว่า และขายปลีกทั่วประเทศไทย

นำเข้าถูกต้อง (มีใบอนุญาตสัมปทาน สามารถตรวจสอบเอกสารได้) ผ่านการตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตร ค่า NPK ตามมาตรฐานสากล มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 2,000 ตัน/เดือนต่อเนื่อง เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมปุ๋ย รับไปจำหน่ายต่อ หรือ นำไปใช้เองใน สวน ไร่ นา โดยตรง