มูลค้างคาวดีที่สุดสำหรับสวนยางพารา

ยางพารามูลค้างคาวที่ใส่กับยางพารานั้นจะแตกต่างกับปุ๋ยเคมีตรงที่ ลำต้นใหญ่ ใบงามเขียว ดินดีไม่แข็ง ราคาถูกกว่า หากใส่ปุ๋ยในจำนวนที่เท่ากัน ด้วยราคา ก็ถูกกว่าอยู่แล้ว การใส่มูลค้างคาวกับยางพาราอย่างเหมาะสมตัวอย่างเช่น ยางอายุ 3 - 4 ใส่ประมาณต้นละ 3 ถึง 4 ขีด รอบ ๆ ต้นบริเวณทรงพุ่มของใบ อาจจะโรย หรือขุดหลุมแล้วฝังกลับเฉลียรอบ ๆ โคนต้นก็ได้สำหรับยางที่ตัดแล้ว

การใส่มูลค้างคาวก็สร้างความแตกต่างของผลผลิตที่ได้เกินคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป สำหรับยางที่อายุประมาณ 7 - 10 ปี ใส่มูลค้างคาวรอบโคนต้น ตรงกับทรงพุ่มใบประมาณ 1 กิโลกรัมต่อต้น 15 บาท ตัวอย่างของความแตกต่างเช่น ปกติเก็บยางขายเดือนละ 2 รอบ หลังจากใส่มูลค้างคาวแล้ว สามารถเก็บยางขายได้ 3 รอบใน 1 เดือน เนื่องจากน้ำยางจะมากมีคุณภาพ จากการสังเกตุดินจะดี จะพบไส้เดือนในดินมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

?

Print Email