มูลค้างคาว สุดยอดปุ๋ยสำหรับนาข้าว

ข้าวโดยปกติแล้ว ชาวนาในยุคปัจจุบันจะใส่ปุ๋ยเคมีสำหรับนาข้าว ซึ่งปุ๋ยเคมีในปัจจุบันราคาสูง และมีโทษต่อดิน แต่สำหรับปุ๋ยมูลค้างคาว 100% นั้น ควรใส่ประมาณ 12.5 กิโลกรัม (ครึ่งกระสอบ) ต่อไร่ ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 187.50 บาท โดยผลของการใส่มูลค้างคาวนั้นว่าด้วยข้อดูของปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งไม่มีโทษต่อพืช ดิน และผู้บริโภคอยู่แล้ว บวกกับการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ยให้กับชาวนาอีดด้วย ก็นับว่า การใช้ปุ๋ยมูลค้างคาวสำหรับนาข้าวเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในปัจจุบันไปด้วย

การใช้มูลค้างคาวใส่ในนาข้าวเพื่อเป็นปุ๋ยนั้น ผลจากการวิเคราะห์พบว่าข้าวจะกอใหญ่ รากขาว ยาว ดินจะดีไม่แข็ง มูลค้างคาวมีไคโตรซาน ช่วยให้ลำต้นของข้าวยืนต้นแข็งแรง เหมือนมีเกราะคอยหุ้มต้นไว้ ป้องกันปัญหาจากโรคและแมลง ได้อย่างดี

Print