จุดเด่นปุ๋ยมูลค้างคาว ที่ปุ๋ยเคมีไม่มี

จุดเด่นปุ๋ยมูลค้างคาว

-มี ธาตุอาหารพืชครบทั้ง 13 ธาตุ ที่พืชต้องการจากทางดิน คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซี่ยม แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม กำมะถัน โบรอน เหล็ก แมงกานีส สังกะสี โมลิบดินั่ม ทองแดง และ คลอรีน
(ปุ๋ยเคมี มีธาตุ อาหารพืชไม่ครบ มีเพียง 3 หรือ อย่างมาก 6 ธาตุเท่านั้น คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซี่ยม หรือ เพิ่มอีก 3 ธาตุ คือ แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม และ กำมะถัน)
-มีธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงและละลายน้ำได้ทั้งหมด ใน เวลาอันรวดเร็วกว่าปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชมากกว่า
-มี ธาตุแคลเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงและละลายน้ำได้ทั้งหมด ช่วยลดความเป็นกรดของดิน สาเหตุเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องเป็นเวลานาน
-มีฟู ลวิก แอซิค ปริมาณสูง ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ (ปุ๋ยเคมีไม่มี) ที่ช่วยกระตุ้นการแตกราก และ การพัฒนาระบราก ทำให้ การดูด ธาตุอาหาร และ น้ำ จากดินเพิ่มขึ้น ทำให้เป็นประโยชน์ และ ส่งเสริมการเจริญเติบโตต่อพืชเพิ่มขึ้น
-มีจุลินทรีย์ที่มี ประโยชน์(ปุ๋ยเคมีไม่มี) ซึ่งช่วยปรับระบบนิเวสน์วิทยาของดิน ช่วยทำให้ธาตุอาหารพืชทุกตัวที่ถูกดินยึดไว้ (ทั่วๆไปปุ๋ยเคมีที่ใส่ที่ใส่ลงในดิน 100% ดินจะยึดไว้ถึง 80% พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพียง 20% เท่านั้น) ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช กลับละลายออกมาและกลับมาเป็นประโยชน์ต่อพืชอีกครั้ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อดินและพืช ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว

Print