บล๊อก

มูลค้างคาว สุดยอดปุ๋ยสำหรับนาข้าว

ข้าวโดยปกติแล้ว ชาวนาในยุคปัจจุบันจะใส่ปุ๋ยเคมีสำหรับนาข้าว ซึ่งปุ๋ยเคมีในปัจจุบันราคาสูง และมีโทษต่อดิน แต่สำหรับปุ๋ยมูลค้างคาว 100% นั้น ควรใส่ประมาณ 12.5 กิโลกรัม (ครึ่งกระสอบ) ต่อไร่ ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 187.50 บาท โดยผลของการใส่มูลค้างคาวนั้นว่าด้วยข้อดูของปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งไม่มีโทษต่อพืช ดิน และผู้บริโภคอยู่แล้ว บวกกับการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ยให้กับชาวนาอีดด้วย ก็นับว่า การใช้ปุ๋ยมูลค้างคาวสำหรับนาข้าวเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในปัจจุบันไปด้วย

การใช้มูลค้างคาวใส่ในนาข้าวเพื่อเป็นปุ๋ยนั้น ผลจากการวิเคราะห์พบว่าข้าวจะกอใหญ่ รากขาว ยาว ดินจะดีไม่แข็ง มูลค้างคาวมีไคโตรซาน ช่วยให้ลำต้นของข้าวยืนต้นแข็งแรง เหมือนมีเกราะคอยหุ้มต้นไว้ ป้องกันปัญหาจากโรคและแมลง ได้อย่างดี

Print Email

จุดเด่นปุ๋ยมูลค้างคาว ที่ปุ๋ยเคมีไม่มี

จุดเด่นปุ๋ยมูลค้างคาว

-มี ธาตุอาหารพืชครบทั้ง 13 ธาตุ ที่พืชต้องการจากทางดิน คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซี่ยม แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม กำมะถัน โบรอน เหล็ก แมงกานีส สังกะสี โมลิบดินั่ม ทองแดง และ คลอรีน
(ปุ๋ยเคมี มีธาตุ อาหารพืชไม่ครบ มีเพียง 3 หรือ อย่างมาก 6 ธาตุเท่านั้น คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซี่ยม หรือ เพิ่มอีก 3 ธาตุ คือ แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม และ กำมะถัน)
-มีธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงและละลายน้ำได้ทั้งหมด ใน เวลาอันรวดเร็วกว่าปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชมากกว่า
-มี ธาตุแคลเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงและละลายน้ำได้ทั้งหมด ช่วยลดความเป็นกรดของดิน สาเหตุเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องเป็นเวลานาน